AV & Raad van Bestuur

Mediaraven vzw wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Wij jij graag meedenken over het beleid en de toekomst van onze organisatie? Dan ben je zeker welkom op één van de vergaderingen. Op het Rondpunt geven de vrijwilligers input over het (vrijwilligers)beleid bij Mediaraven.

Hoe wij werken?

Als vrijwilliger kan je ook letterlijk mee aan het roer staan van de organisatie. Dit kan binnen de Algemene Vergadering of de raad van bestuur.

Algemene Vergadering

Als lid van Algemene Vergadering ben je lid van het hoogste orgaan van de werking van Mediaraven. De Algemene Vergadering komt minstens 2x per jaar samen en keurt onder andere de begroting, het inhoudelijk en financiële jaarverslag en de beleidsnota goed.
 

Raad van bestuur 

De Raad van bestuur van Mediaraven heeft het mandaat ontvangen van de Algemene Vergadering om de dagelijkse werking van Mediaraven mee vorm te geven. In samenspraak met de algemeen coordinator van de werking hebben zij de dagelijkse leiding over de werking. Ze houden zich in hoofdzaak bezig met het zakelijk beleid van de werking en adviseren met name in zake personeelsbeleid, financieel beleid, …
 
raad van bestuur
 

Deze enthousiastelingen zijn lid van de RvB:

  • Mathias Algoet - voorzitter
  • Filip Binon - personeelsverantwoordelijke
  • Jo Baetens
  • Nathalie Neirynck
  • Michiel Verledens
  • Hannes D'hulster
  • Patricia Huyghe
  • Elke Boudry
  • Sofie Willems
  • Ruben Desmidt


Rondpunt

Het Rondpunt is een adviesorgaan voor de raad van bestuur. Het Rondpunt is de plaats waar we elk type vrijwilliger uit de Mediaravenwerking laten samenkomen om te luisteren/ ei kwijt te kunnen/ input te krijgen/ info te geven.
 
De kerngroep die het rondpunt organiseert bestaat uit vrijwilligers uit verschillende  departementen van de werking. (bestuurders, redactieleden, …)
 
Zij organiseren jaarlijks 3 momenten waarop ze de vrijwilligers uit de hele werking betrekken bij het beleidsvormingsproces.