Mediaproducties

Heb je al ervaring met de camera of fototoestel en kun je een stevig stukje schrijven of monteren? Dan ben je klaar voor het grote werk: samen met een beroepskracht van Mediaraven mee nadenken over scenario’s en invalshoek en tegen de afgesproken deadline een mooi mediaproduct afwerken.

Iets voor jou?

Stel je voor in een mailtje, samen met je portfolio of showreel, naar mediaproducties@mediaraven.be

MathieuMathieu (22): "Met Mediaraven een promofilmpje inblikken? Het is een toffe en leerrijke ervaring en het brengt mij op plaatsen waar ik anders nooit terecht zou komen."

Hoe werken wij? 

Bij de videoproductie-werking komen klanten aankloppen met zeer specifieke vragen om een videoproduct te realiseren. Deze opdrachten kunnen verschillende vormen aannemen zoals promotiefilmpjes, interviews, livecaptaties en multicamera-opdrachten, animatiefilmpjes,...

Engagement?

Je realiseert een klantenopdracht en wend je eigen vaardigheden en creativiteit aan om samen met de klant  tot een mooi eindresultaat te komen.

Voor wie?

Iedereen met voldoende technische, creatieve  en verhaaltechnische bagage kan een productiemedewerker worden.

Wil je meewerken aan mediaproducties, wend je dan tot het bevoegde personeelslid. Samen met die persoon bekijk je de mogelijkheden die er zijn binnen de productiewerking. Aan de hand van het competentieprofiel voor productiemedewerkers bepalen we of je in aanmerking komt om videoproducties te realiseren, of waar je je nog moet bijschaven om een nog completere medewerker te worden.

Competenties?

Als productiemedewerker moet je sterk in je schoenen staan als televisiemaker. Je werkt in een klantenrelatie en voert een opdracht uit ten dienste van de klant.

Vergaderen?

1x/3 maand is er een evaluatie en feedbackvergadering over de productiewerking, hierop zijn alle productiemedewerkers welkom.

Extra?

Aangezien je werkt in een klantenrelatie ontvang je voor de prestaties die je levert een vrijwilligersvergoeding

Het aantal vergoedingen dat je ontvangt voor prestaties wordt bepaald op basis van het contract met de klant. Zo voorkomen we dat de hoogte van je vergoeding niet omgekeerd evenredig is met de snelheid waarmee je kan opnemen of monteren. We voorzien wel steeds een zeer realistisch aantal opname- en montagedagen.

Communicatie?

Je kan het reilen en zeilen van de vormingens en workshopbegeleiders volgen via de facebookgroep.

Vraag aan het verantwoordelijke personeelslid om je lid te maken van de desbetreffende groep.

Videoproducties maken… hoe gaat dat in zijn werk?

Je kan vrijwilliger binnen de mediaproducties worden op twee manieren:

 • Doorgroeien vanuit de redactiewerking.
 • Als nieuwe vrijwilliger, als je kan aantonen dat je over de nodige skills beschikt. (Portfolio meebrengen naar een gesprek met de verantwoordelijke van de productiewerking.)
   

Afspraken
Als productievrijwilliger stellen we enkele basisverwachtingen op naar vaardigheden, attitude, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid aangezien je binnen treedt in een klantenrelatie met specifieke opdracht. Echter blijft de focus ook liggen op het stimuleren van onze vrijwilligers. Ook binnen de producties streven we naar verdere persoonlijke groei, is er ruimte voor ontplooiing en wordt je begeleid door de verantwoordelijke werkkracht

Hoe verloopt een productie-opdracht?
Je bent vrij om in te tekenen op opname alleen, of opname en montage, of alleen montage. Dit wordt steeds per opdracht bekeken.

Voorbereiding

 • In de meeste gevallen, behalve anders op voorhand afgesproken, blijft de communicatie tussen de klant en Mediaraven gebeuren via de verantwoordelijke werkkracht. Als vrijwilliger wordt je gebrieft vanuit Mediaraven en verkrijg je alle nodige informatie.
 • Er wordt wel verwacht dat je zelf ook nog even aan de slag gaat met de voorbereiding van hoe je alles gaat aanpakken. Ook de onderlinge afspraken tussen de filmploeg neem je voor jouw rekening. 
 • Materiaal wordt klaar gezet op Mediaraven en afspraken worden gemaakt wanneer het materiaal opgepikt en terug gebracht wordt. Ga hier met grote zorg mee om. Indien extra uitleg gewenst is rond dit materiaal kan dit zeker geregeld worden. Ga er gerust op voorhand zelf al eens mee aan de slag.
   

Opnameproces

 • Tijdens de opname ben je met de ploeg verantwoordelijk om de opname tot een goed eind te brengen, ter plaatste correct en klantvriendelijke met de opdrachtgever om te gaan, het meeste uit de gevraagde opdracht te halen en te onthouden dat je op dat moment Mediaraven representeert.
 • Standaard bestaat een filmploeg uit twee mensen. In de meeste gevallen is dit camera en interview. Dit kan echter variëren van opdracht tot opdracht. Soms kan het ook zijn dat je alleen op pad gaat of juist in nog grotere groep.
   

Postproductie

 • De montage gebeurt steeds door één persoon binnen de vooropgestelde timing en deadline. Met zorg afwerken is van groot belang hier. Je bent steeds welkom op Mediaraven om te monteren. Alle materiaal is voorhanden. Er kan ook steeds bekeken worden of je thuis kan monteren. Je kan ook terecht bij de verantwoordelijke werkkracht voor feedback.
 • Eénmaal je eerste versie klaar is bezorg je die bij de werkkracht,  met montageproject. Daarna wordt het filmpje upgeload naar vimeo met een wachtwoord.
 • Die eerste versie gaat naar de klant en dan hebben zij nog recht op een feedbackronde. Standaard wordt dit opgevolgd door de werkkracht producties. Afhankelijk van opdracht tot opdracht wordt bekeken of dit alsnog bij de vrijwilliger komt.
   

Engagement

 • Er zijn geen minimum aantal verwachtingen van x aantal opnames of montages per jaar. Je plant dit zelf in naar je eigen agenda en motivatie. Wel wordt verwacht eenmaal je op iets intekent dat je daar dan ook mee doorgaat, tenzij uitzonderlijke gegronde reden.
 • Wie zich graag betrokken voelt bij de werking kan ook terecht op de werkgroep. Dit neemt ongeveer 3 x jaar plaats. Hier gaan we met een groep gemotiveerde vrijwilligers nadenken over de werking, evalueren, input leveren en wensen uiten.
 • Als productievrijwilliger ben je ook vrij om je te engageren binnen de andere deelwerkingen van Mediaraven.Je kan ook interne vormingen volgen of suggesties geven wat in het aanbod moet komen.
   

Communicatie

Op Facebook is er ook een groep specifiek voor de productie-vrijwilligers waar steeds de nieuwste opname-montage vragen aan bod komen, alsook ruimte is voor oproepen.