Mediawijs beloond

credits

Credits

Algemeen

Credits zijn een beloning voor je inzet als vrijwilliger bij Mediaraven vzw. Je kunt ze gebruiken om te investeren in de ontwikkeling van je persoonlijke (digitale) mediacompetenties.

 • 1 Credit heeft de waarde van 2,5 euro.
 • Het aantal credits wordt altijd berekend per prestatie/per persoon.
 • Je vervoersonkosten (kilometers met de auto, treinticket, …) worden apart vergoed via een onkostennota.
 • Andere kosten (eten, telefoon, …) worden niet vergoed.

Waarvoor kan ik die credits gebruiken?

 • Activiteiten van Mediaraven (Het vormingsweekend, De jaarlijkse uitstap, Vormingen/uitwisselingsmomenten waarbij experts komen getuigen (genre Martin Heylen, Jan Eelen, Bart Van Belle, …) Ontspanningsmomenten
 • Om t-shirts (3 credits)  en truien (8 credits) van Mediaraven mee te kopen
 • Om jezelf inhoudelijk te verrijken (Externe vormingen en lezingen bijwonen, Een cursus of training volgen, Een (relevant) museum of film bezoeken of gaan bekijken)
 • Om technisch materiaal aan te kopen (Aankoop van camera, fototoestel, digitale opname-apparaatje, SD-kaart, Tape, … voor persoonlijk gebruik)
   

Deze lijst is indicatief en zeker niet volledig. Veel is mogelijk, zo lang je maar kunt motiveren hoe een investering van je credits bijdraagt aan de ontwikkeling van je (digitale) mediacompetenties. Als je iets aangekocht hebt, moet je je rekening of aankoopbewijs goed bijhouden. Dat kun je immers gebruiken om de kost terugbetaald te krijgen, in ruil voor voldoende Mediaraven-credits. Credits inruilen voor aankopen die je gedaan hebt, doe je altijd minstens voor 25 euro per keer.

t-shirts

Hoe werkt het systeem in de praktijk?

 • Credits krijgen

Je hoeft zelf niets in te vullen om credits te krijgen. Je moet wel je credits gaan ontvangen (dit kan op een vergadermoment of je maakt een afspraak met het betreffende personeelslid). Je hoeft enkel een ontvangstformulier te ondertekenen.

 • Credits inruilen voor externe investeringen

Bezorg een kopie van het originele betalingsbewijs van je investering + het overeenkomende aantal credits (1 credit is €2,5) aan het verantwoordelijke personeelslid– wij zorgen voor de correcte terugbetaling van je investering.

 • Hoeveel credits krijg ik voor welke prestatie?

Er zijn verschillende prestaties die vergoed worden met credits. Verderop in dit document vind je een overzicht met alle vergoedingen die je kan ontvangen binnen Mediaraven.

Reglement

 1. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de credits. Verloren credits kunnen niet gerecupereerd worden.
 2. Vervalsing of namaken van de credits resulteert onherroepelijk in uitsluiting uit de werking van Mediaraven.
 3. Credits kunnen niet cash worden uitbetaald.
 4. Bij betwisting kan de Raad van Bestuur van Mediaraven vzw worden ingeroepen om een beslissing te nemen betreffende het gestelde probleem.

Vrijwilligersvergoedingen

Wanneer vrijwilligersvergoedingen?

Sommige opdrachten die je voor Mediaraven uitvoert gaan verder dan ‘bouwen aan je mediacompetenties’. We spreken hier over opdrachten die je uitvoert voor één van onze klanten of om personeel bij te staan of te helpen. Voor deze prestaties ontvang je een vrijwilligersvergoeding; videoproductie, vormingen begeleiden, computerklas onderhouden, materiaalchauffeur, kampverantwoordelijke...)

Hoe dien ik die in?

 • Je dient je onkosten in op het einde van de maand.
 • Je gebruikt daarvoor het juiste formulier in PDF of Excel.
 • Onkostenvergoedingen moeten gehandtekend zijn! Indienen kan live of via onkosten@mediaraven.be.
 • Wij controleren, verwerken en betalen deze formulieren één keer maand uit. Je bent zelf verantwoordelijk om je onkosten tijdig in te dienen. Vergeet je het? Dan moet je een maand wachten op je centjes.
 • Je kan per formulier onkosten indienen uit verschillende maanden. Maar we raden wel aan om geen maanden te wachten om je formulier binnen te brengen.

Wettelijke bepalingen vrijwilligersvergoedingen

Mediaraven hanteert het principe van de forfaitaire vergoeding. Dit betekent dat je per dag een vast maximumbedrag van €25 mag ontvangen. Daarenboven mag je enkel je kilometeronkosten (€0,34/km) indienen. Andere onkosten (zoals telefoonkosten, kleine aankopen,… ) mag Mediaraven volgens de wetgever niet terugbetalen.

Rechtsgeldigheid onkostenformulieren

Wat mag niet?
Formulier afprinten > invullen > ingescande handtekening copy/pasten > afprinten of doormailen
Wat mag wel?
Formulier invullen > afprinten > handtekenen > scannen > doormailen of faxen

LET OP!

 • Je kan pas vrijwilligersvergoedingen ontvangen vanaf de leeftijd van 15 jaar.
  • Mediaraven werkt met forfaitaire vergoedingen (twv €25). Dit betekent dat je als vrijwilliger geen reële onkosten meer kan indienen.
 • Op jaarbasis mag je maximaal €1.308,38 ontvangen in vrijwilligersvergoedingen.(bedrag 01/01/2013)
  • Je kan de twee kostenvergoedingssystemen niet door elkaar mengen, in hoofde van één vrijwilliger, per kalenderjaar, met uitzondering van: "naast een forfaitaire kostenvergoeding, een terugbetaling van vervoersonkosten voor max. 2.000 km’s of €692 per jaar ontvangen"
 • De vrijwilliger moet zelf waken over het niet mengen van beide systemen én de maxima die hij mag ontvangen, want een organisatie weet alleen wat zij betaalt en niet wat de vrijwilliger elders ontvangt

#FAQ

 • Wat als ik werkloos ben, mag ik dan nog vrijwilligerswerk doen?

Werklozen mogen ook vrijwilligerswerk voor een vzw uitoefenen met behoud van uitkeringen maar ze moeten dat wel aangeven bij de RVA! Behalve diegenen die in hun wachttijd zitten , zij moeten geen toelating vragen aan de RVA. (meer informatie in document in bijlage)

Overzicht credits
prestatieaantal creditshoe innen?opmerkingen
Redactie   
Videoreportage op locatie5Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
Foto/Tekstreportage op locatie5Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
Tekstreportage van thuis uit3Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
Videoreportage monteren6Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
Fotoreportage nabewerken4Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
Artikel uitschrijven4Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
Eindredactie doen2Zelf ophalen bij MediaravenJonas Borms
    
Mediahelpdesk   
Research Mediahelpdesk 3Zelf ophalen bij MediaravenNiek Godfroid
Mediahelpdesk (her)schrijven 4Zelf ophalen bij MediaravenNiek Godfroid
    
Mediaproducties   
Opname50 euroVia onkostenformulier (1 dag voorbereiding, 1 dag opname)Annelies Droesbeke
Montage50 euroVia onkostenformulier (2 dagen montage)Annelies Droesbeke
    
Workshops en vormingen   
Workshop halve dag kijkstage (observatie van een workshop)2Zelf ophalen bij MediaravenEmmy Vandenbussche
Workshop halve dag doe-stage (participeren aan workshop als begeleider)10Zelf ophalen bij MediaravenEmmy Vandenbussche
Workshop halve dag begeleiden25 euroVia onkostenformulier (1 dag begeleiden)Emmy Vandenbussche
Workshop hele dag begeleiden50 euroVia onkostenformulier (1 dag voorbereiding, 1 dag begeleiding)Emmy Vandenbussche
    
Vorming (+16j)   
Vorming halve dag kijkstage (observatie van een vorming)2Zelf ophalen bij MediaravenEmmy Vandenbussche
Vorming halve dag doe-stage (participeren aan workshop als begeleider)10Zelf ophalen bij MediaravenEmmy Vandenbussche
Vorming halve dag begeleiden50 euroVia onkostenformulierEmmy Vandenbussche
Vorming volledige dag begeleiden100 euroVia onkostenformulier Emmy Vandenbussche
    
Kampen   
Kampmonitor   
Kamp volledige dag kijkstage (observatie van een kampdag)4Zelf ophalen bij MediaravenEmmy Vandenbussche
Kamp volledige dag doe-stage (participeren aan kampdag als begeleider)10Zelf ophalen bij MediaravenEmmy Vandenbussche
Kampdag hele dag begeleiden (min. 5 dagen, 10 halve dagen)25 euro (250 euro)Via onkostenformulier (5 dagen voorbereiding, 5 dagen begeleiding)Emmy Vandenbussche
Kampcoördinator (4 halve dagen)25 euro (100 euro)Via onkostenformulier (1 dag voorbereiding, 3 dagen coaching)Emmy Vandenbussche
Standby tijdens de vakantie/week50 euroVia onkostenformulier (spreiden over 2 dagen: invullen als 2 dagen 'begeleiding')Emmy Vandenbussche
    
Andere taken   
Halve dag (4u)25 euroVia onkostenformulierAf te spreken