De mediagroeilijn

Mensen groeien, veranderen. Bij kinderen en jongeren volgen die veranderingen zich in sneltempo op. En bij elke verandering ontstaan er nieuwe mogelijkheden, behoeften, interesses...

Wie kinderen en jongeren iets wil bijbrengen moet daarom leeftijdsgericht werken, op maat van de leefwereld en de ontwikkeling van elke leeftijdsgroep. En bovendien is het nodig om door die verschillende stappen een groeipad te trekken.
Werken aan mediawijsheid met kinderen en jongeren verreist dus een aangepaste mediagroeilijn.

Leeftijd 
De mediagroeilijn
18+Engagement, specialisatie in mediacompetenties
17-18 jrProject, verantwoordelijkheid
15-16 jrJongerencultuur, zelf delen in handen nemen
13-14 jrZichzelf, leeftijdsgenoten, school, leren kiezen
10-12 jrFeiten, technische werking, respectvol communiceren
6-9 jrPositieve media-ervaringen,
leren deelnemen aan media-activiteiten


6-9 jaar

Ervaringsgerichte educatie bij kinderen van 6 tot 9 jaar bestaat uit het aanbieden van een positieve ervaring met het onderwerp, niet een problematiserende. Daarbij streven we naar een positieve ingesteldheid tegenover en een bereidheid om deel te nemen aan activiteiten bij het onderwerp. Het leven van deze kinderen speelt zich nog volledig af in hun gezin, familie en de school.

10-12 jaar

10-12-jarigen zijn erg gericht op het verzamelen van feiten en kennis. Ze kennen alle dino’s, zijn echte verzamelaars. Een goed moment om hen inzicht te verschaffen in de technische werking van media. Ondertussen krijgt de interactie van deze kinderen meer structuur met kliekjesvorming en pestgedrag als neveneffecten. Zo worden ook samenwerken en respectvol communiceren zwaartepunten. De leefwereld blijft nog erg gericht op de familie, maar vrienden worden steeds belangrijker.

13-14 jaar

In de vroege puberteit gaan jongeren op ontdekking naar zichzelf. Leeftijdsgenoten worden belangrijker dan de ouders wanneer het gaat over vrije-tijdsbesteding. Een eigen mening vormen, los van de ouders, wordt een echte uitdaging, net als zelf keuzes maken. Voor deze leeftijd werken we met goed afgebakende projecten, waaruit ze kunnen kiezen. De nieuwe school speelt een belangrijke rol.

15-16 jaar

De jongeren creëren sterk afgescheiden cultuurgroepen, een openheid creëren voor verschillende levenswijzen is daarom belangrijk. Je voorziet veel keuzevrijheid naar inhoud en vorm, en geeft voor deelaspecten verantwoordelijkheid aan de jongeren. Begeleiding bij het proces is nodig en kwaliteit van het product zeker niet gegarandeerd.

17-18 jaar

De jongeren kiezen meer op individuele basis. Via een projectgerichte werking kunnen de jongeren mee verantwoordelijkheid voor een product opnemen. Begeleiding voor het grote proces is belangrijk.

18+

Jongeren nemen meer en meer verantwoordelijkheid voor elk onderdeel van het proces en het product. Zo kunnen ze zich ook engageren om anderen hierin te begeleiden. Intussen schaven Jongeren en jeugdwerkers verder aan hun mediacompetenties door te doen, te experimenteren en vorming te volgen.