Annuleren

Een inschrijving  voor een vorming in open aanbod annuleren


Wij stellen het op prijs dat je ons bij annulering zo snel mogelijk verwittigt (ook al heb je nog niet betaald). Zo kunnen wij mensen van de wachtlijst oproepen.

 • Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten.
 • Als je ons ten minste 10 werkdagen voor de start van de vorming verwittigt dan storten wij de bijdrage terug met inhouding van een administratieve kost van 10€.
 • Als je ons minder dan 10 werkdagen voor de start van de vorming verwittigt, houden we de cursusbijdrage in.
 • Als de vorming al gestart is en je neemt niet deel, kunnen wij het cursusgeld niet meer terugstorten.
   

Een geboekte vorming of workshop annuleren


Wanneer je een boeking annuleert, breng je ons tijdig op de hoogte. In eerste instantie bekijken we samen met de aanvrager of we de vorming kunnen uitstellen naar een nieuwe datum. Dat doen we evenwel maar 1 maal.

Voor boekingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • annulering minder dan 2 weken: 100% te betalen
 • annulering tussen 2 en 3 weken: 60% te betalen
 • annulering meer dan 3 weken: 0% te betalen
   

Wanneer kan Mediaraven zelf de vorming of workshop annuleren?


Een vormingsactiviteit kan plaatsvinden als er minstens 4 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen in een sessie in open aanbod kan Mediaraven daarom een vorming annuleren. In dat geval krijg je je inschrijvingsgeld terug.

Wanneer de vormingsbegeleider door ziekte of overmacht de vorming niet kan begeleiden, behoudt Mediaraven vzw zich het recht voor om een vorming te annuleren. Bij een sessie in open aanbod storten we het inschrijvingsgeld volledig terug.

Bij een geboekte vorming gaan we samen op zoek naar een nieuwe datum om de vorming alsnog te laten plaatsvinden.