Missie en visie

De Mediaravenmissie

Mediaraven vzw grijpt de kansen van digitale media mét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk. Met onze ervaring en expertise creëren we samen de experimenteerruimte waarin we met kinderen, jongeren en jeugdwerkers

 • hun mediacompetenties en mediawijsheid ontwikkelen,
 • online informatie delen over of voor de jeugd of het jeugdwerk,
 • het brede jeugdwerk ondersteunen in werken met digitale media.
   

vrijwilligersweekend

De visie van Mediaraven vzw

De jeugdorganisatie Mediaraven vzw staat voor

 • steeds meer kansen én noden om te informeren, communiceren, participeren, animeren en creëren met digitale media,
 • een grote verscheidenheid aan kinderen, jongeren, vrijwillige en professionele jeugdwerkers, lokale en bovenlokale jeugdorganisaties, jeugdinformatiewerkers en jeugdadviseurs…
 • online en offline ruimte om te experimenteren en te delen creëren,
 • een zo goed mogelijk aangepast aanbod van begeleiding, vorming, informatie, advies, ondersteuning, dienstverlening... voorzien.
   

Digitale media

De kracht van digitale media staat centraal in de activiteiten van Mediaraven vzw. We werken
- met alle vormen van actuele toepassingen en media;
- met alle vormen van digitale content: tekst, geluid, beeld, video…
- met alle vormen van netwerken: internet, maar ook mobiel, via sms, via telefoons, tablets, Smart TV, een lokaal netwerk...
- ook offline om online producten voor te bereiden of te verwerken.

Kansen grijpen

Mediaraven vzw kiest resoluut voor een positief verhaal. We inspireren kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk om digitaal te communiceren, te informeren, te participeren, te animeren en te creëren. Wanneer hier en daar enkele risico’s opduiken, zoeken we die uitdagingen op en formuleren er een positief antwoord op.

Kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk

Mediaraven vzw gelooft in kinderen en jongeren. Het zijn volwaardige individuen, vol kracht en potentieel. Zij hebben recht op hun eigen ruimte om te ontmoeten, te ontdekken, te leren, te groeien en te doen wat zij belangrijk vinden, ook digitaal. Veel digitale mogelijkheden boren ze niet aan, omdat ze ze niet kennen, er het nut niet van inzien, er geen toegang toe hebben of niet weten hoe eraan te beginnen. Mediaraven vzw is daarbij hun gids.

We geloven in het werken met kinderen en jongeren, thuis, op school én daarbuiten. Mediaraven vzw wil daarom het belang van jeugdwerk benadrukken en versterken. We zoeken met jeugdwerkers en andere begeleiders hoe ze digitale media kunnen aanwenden of die wij voor hen moeten maken… Zo maken we ook van jeugdwerkers en begeleiders ambassadeurs van digitale media bij kinderen en jongeren!

Experimenteren met digitale fotografie

Samen experimenteren

Mediaraven vzw wil participatief, groeps- en ervaringsgericht werken. We willen vertrekken vanuit de talenten en wensen van jongeren en jeugdwerkers zelf. Daarom creëren wij samen met hen de ruimte waar ze zelf aan de slag kunnen gaan, met uitdagingen en apparatuur aangepast aan hun leeftijd en leefwereld. Daar kunnen ze zich ontwikkelen in werken met digitale media: ervaringen beleven, groeien en hun competenties versterken en zelf anderen in dat proces begeleiden.

Kinderen en jongeren brengen het verhaal het beste zelf. Daarom kiezen we er resoluut voor om jongeren aan het woord te laten in de organisatie. We streven ernaar een organisatie van en met vrijwilligers te zijn, die zelf kunnen leren, experimenteren en zich engageren. En daarom investeren we voortdurend in de digitale competenties en expertise van onze medewerkers, professioneel en vrijwillig.

Mediacompetenties en mediawijsheid ontwikkelen

Mediaraven vzw ontwikkelt de kennis en vaardigheden over digitale media met kinderen, jongeren en jeugdwerkers, en verhoogt hun bewustzijn van wat de gevolgen van wat ze ermee doen zijn. Om digitale media te kunnen gebruiken zoals zij willen, moeten ze goed geïnformeerd zijn. Bovendien heeft door het oefenen van mediacompetenties het aanbieden van informatie zóveel meer effect. Zo is mediawijsheid aan de ene kant de (jongeren)informatie over media, én een voorwaarde om correcte algemene (jongeren)informatie via media te weten komen.

Online informatie delen over of voor de jeugd of het jeugdwerk

Mediaraven vzw zet in op wat kinderen, jongeren en jeugdwerkers zelf produceren om een boodschap over te brengen. We begeleiden hen daarin, verzamelen hun producten en stellen die ter beschikking. We geven de jeugd en het jeugdwerk de tools in handen om elkaar correcte informatie te geven en te werken aan een correctere beeldvorming.

Mediaraven vzw gelooft niet enkel in online netwerken, maar ook zeer sterk in real life samenwerking. We prikkelen de jeugdsector keer op keer om samen te werken om te communiceren en informatie te delen. We faciliteren die samenwerkingen technisch en helpen met onze expertise de vertaalslag maken tussen de inhoudelijke jeugdwerkwensen en de mogelijkheden van digitale media.

Jeugdwerk ondersteunen in werken met digitale media

Mediaraven vzw ondersteunt het brede jeugdwerk met raad en daad in werken met digitale media, inhoudelijk én technisch, via vorming, advies, voorbeelden, toepassingen maken, diensten, expertise en contacten.