Missie en visie

De Mediaravenmissie

Mediaraven grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt. Met onze ervaring en expertise creëren we: 

  • een experimenteerruimte om samen media te maken en mediacompetenties te ontwikkelen,
  • een breed vormings- en ondersteuningsaanbod voor wie met jongeren en media aan de slag wil,
  • digitale tools en mediaproducten voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

vrijwilligersweekend

Visie

De kansen van digitale media

Mediaraven kiest resoluut voor een positieve houding ten opzichte van jongeren en digitale media. We inspireren kinderen, jongeren en al wie met hen werkt om digitaal te communiceren, te informeren, te creëren, te participeren en te experimenteren.

Mediaraven is een pionier in het vertalen van de mogelijkheden van digitale media naar het werken met jongeren.

Mediaraven is mediawijs. We kiezen bewust voor de kansen van digitale media, zonder daarbij naïef te zijn voor de uitdagingen en valkuilen die met het gebruik van media verbonden zijn.

We zoeken naar constructieve antwoorden  en komen ook regelmatig naar buiten met standpunten en onze eigen visie op mediawijsheid.

Met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt

Mediaraven gaat aan de slag met jongeren in de breedste zin van het woord: van 3 tot 30 jaar. We geven hun kracht en potentieel een duwtje in de rug via digitale media.

We spelen daarbij in op uiteenlopende interesses, achtergronden en ontwikkelingsniveaus en dat vertaalt zich in een brede waaier van activiteiten, vormingen en producten. 

We kiezen ervoor om te werken met kinderen en jongeren in alle contexten: thuis, op school en in de vrije tijd. Vandaar dat we ook een partner willen zijn voor al wie met kinderen en jongeren werkt.

Mediaraven heeft daarbij een bijzondere aandacht voor het jeugdwerk: we zoeken samen met hen naar manieren om digitale media te gebruiken om hun eigen werking te versterken.

We geloven sterk in de kracht en de mogelijkheden van het jeugdwerk en nemen onze rol als partner, ondersteuner en inspirator van de sector op.

De ervaring die we in de jeugdwerkcontext opdoen met experiment, onderzoek en het dagelijkse werken met jongeren, vertalen we graag naar andere contexten en sectoren.

Een experimenteerruimte om samen media te maken

Mediaraven haalt haar kennis en inspiratie uit het experimenteren met jongeren. We vertrekken vanuit de talenten en interesses van jongeren en laten hen de mogelijkheden van digitale media ontdekken.

Mediaraven voorziet een divers eerstelijnsaanbod waarin we kinderen en jongeren alle ruimte geven om de mogelijkheden van digitale media te verkennen.

De expertise die we zo met hen ontwikkelen, vormt de basis voor ons overige aanbod van producten, diensten en vormingen. Experiment zit daarom ingebakken in het DNA van Mediaraven. 

Mediacompetenties ontwikkelen

Mediaraven ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling tot mediawijze burgers: vertrouwd, creatief en kritisch met en ten opzichte van digitale media.

We bieden hen een omgeving waarin ze werken aan het geheel van vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn voor mediawijsheid.

We hanteren hiervoor een didactisch kader op maat van de verschillende doelgroepen en leeftijden en kiezen relevante inhoudelijke thema's om rond te werken.

Vormings- en ondersteuningsaanbod

Mediaraven vertaalt haar kennis rond jongeren en digitale media in een rijk en divers aanbod van vormingen en ondersteuning voor al wie met jongeren werkt. We maken dit aanbod laagdrempelig, zodat al wie er (maatschappelijk) voordeel kan uithalen er toegang tot heeft.

Ons aanbod is er zowel voor wie nog geen ervaring heeft met digitale media als voor wie al vele watertjes doorzwom.

We spelen actief in op vragen en noden die leven rond jongeren digitale media én het gebruik van digitale media om organisaties te versterken.

Dat betekent dat we - naast ons vaste aanbod - vorming en ondersteuning op maat maken, maar ook actief zijn in lerende netwerken, intervisiegroepen en op zoek gaan naar nieuwe manieren om onze kennis te delen.

Productie van digitale tools

Mediaraven combineert kennis over jongeren en digitale media met grondige technische expertise. Onze ambitie is hiermee de best mogelijke mediaproducten te maken voor jongeren en voor organisaties die met jongeren werken.

We doen dit omdat jongeren goede mediaproducten verdienen en omdat wie met jongeren werkt in staat moet zijn om kwalitatieve mediaproducten te ontwikkelen.

Naast het werken in opdracht en via samenwerkingen, ontwikkelt Mediaraven ook innovatieve tools en producten op eigen initiatief.