Geschiedenis

Jeugdwerknet.be oudMidden jaren ’90 wordt het internet bruikbaar voor het grote publiek. Drie jeugdwerkers (Karel Lootens (VFJ en voorloper vzw Jong ), Pieter Sellenslagh (jeugddienst en JIP Gent) en Luc Vandamme (JES vzw)) zien er het potentieel van in om online informatie te delen, ook voor het jeugdwerk. Ze starten op 26 februari 1996 met een internetpagina met adressen en links van jeugdorganisaties: www_jeugdwerknet_be.
 
Eén jaar later werd Jeugdwerknet vzw opgericht en vanaf 1998 zet Jeugdwerknet vzw met steun van de provincie Oost-Vlaanderen zijn eerste professionele stappen.  Naast adressen, jeugdwerkers, links, jobs en nieuws op het portaal voor het jeugdwerk – jeugwerknet.be, start Jeugdwerknet vzw ook met vorming en activiteiten voor jeugdwerkers, kinderen en jongeren.  Al meteen past Jeugdwerknet vzw nieuwe interactieve ontwikkelingen toe voor het jeugdwerk: een digitale nieuwsbrief, berichtenbord (vraag en antwoord), een online gearchiveerde mailinglist, en is er embryonale technische ondersteuning in de vorm van easy-url’s.  Sinds 1998 zet Jeugdwerknet in samenwerking met Delta vzw (toen de ondersteunende vzw voor de JIP’s) de Jongeren Informatie Site (JIS) op.
 
 

Jongereninformatiesite

Een Vlaamse subsidie voor experimenteel jeugdwerk vanaf 2000 geeft de prille organisatie wat ademruimte. Een stuk informatie op de site wordt voor het eerst in een dynamische site, via een databank aangeboden. Sindsdien kunnen organisaties zelf hun adresgegevens aanpassen: crowd-sourcing avant la lettre. De gehele site wordt in 2001 hernieuwd. Een exponentiële stijging van het aantal bezoekers is het gevolg. Er wordt een kalender, en overzichten van wetten en decreten en publicaties toegevoegd. Voor de vorming wordt een PC-klas met desktopcomputers geïnstalleerd. Samen met Delta vzw zet Jeugdwerknet vzw de site www_jips_be op. 
 
In het najaar van 2001 richt Jeugdwerknet vzw samen met Graffiti Jeugddienst vzw en Ladda vzw het samenwerkingsverband ‘JAVI’ op (Jeugdwerk, Audio, Video en Internet). Het doel is om door het bundelen van de kennis en expertise van de 3 organisaties jongeren en jeugdwerkers te laten kennismaken en experimenteren met audio-visuele technieken.
 
De Sociale Maribelmiddelen van 21 leden van het Forum voor Pluralistisch Jeugdwerk, dat op dat moment opgaat in het Steunpunt Jeugd, worden samengebracht in Jeugdwerknet vzw om ICT-ondersteuning aan die jeugdorganisaties te bieden. Ook het maken van websites voor organisaties groeit zo. In 2003 start Jeugdwerknet vzw met Jnet, de hostingdienst voor het jeugdwerk, met een eigen server. Hiermee wil de organisatie jeugdorganisaties bijstaan in hun zoektocht naar betrouwbare webruimte en ook voor de eigen projecten beschikken over een goede serverinfrastructuur. 
 
Ook het samenwerkingsproject JAVI kan vanaf 2002 een halftijds personeelslid inzetten, gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel. Met aanvullende steun van de provincie Oost-Vlaanderen, begeleidt JAVI op aanvraag vormingen en workshops over film- en montagetechnieken. Verder zet JAVI de eerste stappen op vlak van Jeugdwerk-tv met reportages over de opening van het Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad, Klets!2002, jeugdbewegingen op kamp… Vanaf 2003 zet JAVI in op het uitbouwen van een vrijwilligerswerking om reportages te maken en activiteiten te begeleiden. De Jeugdwerk-tv en de reportages in opdracht kennen tegen 2004 zo’n succes, dat workshops en vorming naar de achtergrond verdwijnen.
 
 

De tweede jeugdwerknet.be

Vanaf 2004 wordt Jeugdwerknet vzw voor het eerst structureel gesubsidieerd via een beheersovereenkomst 2004-2006 met de Vlaamse overheid in het kader van Participatie en Informatie van de jeugd. Een nieuwe coördinator, nieuwe lokalen en een nieuwe website in een nieuw systeem zetten die periode goed in. De opkomst van Google leidt steeds meer bezoekers naar jeugdwerknet_be. En Jeugdwerknet vzw lanceert voor het eerst de wedstrijd ‘Jeugdwerksite van het jaar’, die jaarlijks hernomen wordt tot in 2010.
Enkele personeelsproblemen leiden echter tot een versnelde professionalisering van het personeelsbeleid. Het opzetten van de eigen hostingdienst blijkt eveneens meer voeten in de aarde te hebben dan verwacht, en leidt tot versnelde investeringen en meer professionele inzet daarvoor. De vormingsdoelstellingen blijken in die context wat te ambitieus.
Ondertussen staat Jeugdwerknet vzw als lid van Delta vzw in voor de technische realisatie van de eerste kinder- en tienerjeugdinformatiesites: de kidsgids en Life12-15.
 
In mei 2005 wordt JAVI een onafhankelijke vzw en dient het project ‘Persweeën’ in bij de Vlaamse overheid onder Participatie en Informatie om met en voor jongeren journalistieke reportages in het jeugdwerk te draaien. Zo wordt de personeelsinzet in 2006 uitgebreid tot één voltijdse. Het project mondt uit in een Persploeg van jongeren die zelf hun reportages kiezen, draaien en monteren. Jammer genoeg beslist Ladda vzw zich terug te trekken uit JAVI vzw, wegens andere prioriteiten. Gelukkig kan JAVI vzw vanaf 2007 rekenen op structurele via de subsidieovereenkomst 2007-2009 met de Vlaamse overheid en bouwt het zelfstandig verder aan zijn werking.
 
Ook Jeugdwerknet vzw start in 2005 een eigen jongerenredactie voor jeugdwerknieuws – toen nog onder de naam VER-kijker – die jeugdwerknet.be stoffeert met tekstreportages (met een foto) over het jeugdwerk. Ook de spelendatabank wordt herdacht en wordt een samenwerking met de verschillende jeugdbewegingen. De nieuwe versie wordt gelanceerd in 2006. In 2006 ziet Roccotown het levenslicht: de eerste educatieve online game in het Vlaamse jeugdwerk. Het spel kadert in het gezamenlijke jaarthema van de jeugdbewegingen, Verdraai-de Wereld, en deelnemers trachten er een zo duurzaam mogelijke stad in te bouwen.
 
Als kers op de taart van de beleidsperiode, organiseren Graffiti Jeugddienst vzw en Jeugdwerknet vzw voor het eerste de studiedag Apestaartjaren. Al meteen blijkt dit project een schot in de roos. Jeugdwerkers allerlei zitten met een overduidelijke honger naar Informatie over jongeren en nieuwe media en hoe je daar als begeleider mee kunt omgaan. 
 
Een nieuwe beleidsperiode (2007-2009) start met een gelijk subsidiebedrag voor Jeugdwerknet vzw, terwijl de overgrote meerderheid van de sociale maribelmiddelen zoals verwacht door een verandering in het systeem eind 2007 wegvallen. Jeugdwerknet vzw wordt gedwongen om zich financieel te herdenken. Enkele activiteiten worden afgebouwd (waaronder ICT-ondersteuning op secretariaten van jeugdorganisaties), bij andere wordt de kostprijs vanaf nu volop doorgerekend (bv. sitebouw voor jeugdorganisaties). Een aantal samenwerkingen lopen vast op die ommezwaai. Voor sitebouw wordt beslist om een open source content managing system (Drupal) als basis te gebruiken, zodat nieuwe evoluties op internet vlugger in de werking kunnen worden geïntegreerd. De site en alle courante databanken worden opnieuw gemaakt in dit systeem en gelanceerd in 2009.
 
In 2007 start Jeugdwerknet vzw met de jaarlijkse Kampfotowedstrijd. En in 2008 komt Koken op Kamp erbij: een nieuwe wedstrijd, een receptendatabank en veel ambiance. Ook de regelgevingsdatabank, een samenwerking met Steunpunt Jeugd, VVJ, VDS en Formaat, het perskanaal en www.jeugdwerk.be met een kaart van het Vlaamse jeugdwerk doen hun intrede en de hosting rondt de kaap van 800 websites.
De studiedag over jongeren en nieuwe media met Graffiti-Jeugddienst krijgt een tweede editie in 2008: Apestaartjaren 2. Voor het eerst koppelen de partners er een zelf uitgevoerd onderzoek naar het bezit en gebruik van nieuwe media door jongeren aan. De combinatie blijkt een groot succes. Vanaf dan lopen de vormingen over nieuwe media en pers als een trein.
Een bevraging bij de klanten van de hostingdienst leert ons dat de kwaliteit sterk gestegen is en gewaardeerd wordt. De zware investeringen en het vele werk lonen: tal van koepelorganisaties schenken hun vertrouwen en nemen hosting bij Jeugdwerknet vzw.
 
Tussen 2006 en 2008 wordt het Vlaams Informatiepunt Jeugd opgericht door de Vlaamse overheid, met de nodige groeipijnen. Delta vzw wordt opgedoekt waardoor Jeugdwerknet vzw haar plaats om daadwerkelijk aan het jeugdinformatiebeleid te participeren verliest. De beleidsnota’s 2010-2012van VIPjeugd en de sectororganisaties en de bijhorende adviezen en beoordelingen in2009 creëren ten langen leste een eerste vorm van duidelijkheid over de nieuwe situatie. Jeugdwerknet vzw voelt vanaf dat moment de nood om zich te herpositioneren waar het jongereninformatie betreft.
 
De eerste gesubsidieerde beleidsperiode van JAVI vzw, 2007-2009, start met de verhuis naar eigen kantoren in de Sint-Salvatorstraat in Gent. In de inspirerende omgeving van dit oude fabriekspand bouwt JAVI vzw haar werking verder uit. Meer en meer jongeren stellen zich kandidaat om reporter te worden en ook de aanvragen voor productionele samenwerkingen van jeugdorganisaties stromen steeds meer binnen. De nood aan uitbreiding van het professioneel kader dringt zich op, maar stuit op het wegvallen van de Sociale Maribelmiddelen. Het enthousiasme temperen, wordt op dat moment het ordewoord… 
Dat lukt niet helemaal wanneer JAVI vzw in 2008 nieuwe samenwerkingen aanknoopt met onder andere het Europees Filmfestival in Brugge en Antwerpen, Villanella, de organisatie achter Kunstbende, jongerenzender JIM en het Nieuwsblad… Zo stijgen de kijkcijfers zienderogen en vinden opnieuw meer jongeren de weg naar JAVI… Op de dag van de lancering van een nieuwe huisstijl en website, 15 september 2008, waagt JAVI vzw de stap om met eigen middelen uit het produceren van video in opdracht van jeugdorganisaties een halftijdse tweede beroepskracht in dienst te nemen.
 
Jeugdwerknet vzw start de beleidsperiode 2010-2012 met een hogere subsidie: 185 000 euro. Met die verhoging breidt Jeugdwerknet vzw het beroepskader uit met een vormingsverantwoordelijke. Hoewel de stijging van de middelen amper een halftijdse uitbreiding verantwoordt, kiezen ze voor een voltijdse uitbreiding. Gelukkig slagen ze er jaar na jaar in om effectief een serieuze stijging van activiteiten én het binnenhalen van projecten te realiseren. Het uitblijven van een indexering van het subsidiebedrag en de kaasschaafbesparing maken het er niet makkelijker op.
 
Tijdens de studiedag Apestaartjaren 3 in 2010 ontvangen Jeugdwerknet en Graffiti Jeugddienst vzw 200 jeugdwerkers in Vooruit. Ze stellen er opnieuw hun onderzoek voor, dat ze vanaf dan voeren in samenwerking met iMinds-MICT van de UGent. De website apestaartjaren.be wordt uitgebreid met het platform over digitale media voor jeugdmedewerkers, mediapedia.be. Ook Apestaartjaren 4 was een klinkend succes. De 200 zitjes waren ruim een maand voor de studiedag al uitverkocht. Het was de laatste editie met Graffiti vzw, die zich sindsdien meer toeleggen op straatcultuur en alternatieve communicatie.
 
Dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse overheid ontwikkelt Jeugdwerknet de eerste mobiele website in het Vlaamse jeugdwerk: m.spelensite.be. Twee jaar later, in 2012, lanceren ze de eerste website met ‘responsive design’ in het Vlaamse Jeugdwerk: allesoverjeugd.be. Bij ‘responsive design’ past de lay-out van je site zich aan aan het scherm, terwijl bij de mobiele sites het nog ging om twee aparte sites.
In opdracht van VVJ voegt Jeugdwerknet in oktober 2010 een nieuw soort administratiesysteem aan zijn repertoire toe: CiviCRM. CiviCRM is een open source pakket voor het beheer van je contacten, adressen, inschrijvingen, digitale zendingen… kortom een administratiepakket. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Amnesty International US en is een bijzonder krachtig open source pakket dat zeer goed te integreren is met een Drupalwebsite. Sindsdien werken ze met een voltijdse uitbreiding bij de sitebouwers die bijna geheel gewijd is aan het toepassen van CiviCRM voor jeugdorganisaties.
 
De reporters van Jeugdwerknet, JAVI.tv en REC trekken in 2010 samen door Europa in het kader van Euroblog. De site werd ook opgemerkt door en druk gebruikt voor het Europese voorzitterschap Jeugd. Deze samenwerking is de voorbode van verdere gezamenlijke projecten.
 
In samenwerking met vzw Jong, IThuis van Klascement en de steun van Telenet Foundation en de FOD Maatschappelijke integratie ontwikkelt Jeugdwerknet in 2011 in het Byte-me!-project het mediawijs spel 'M@ffiosi'. Het educatieve spel combineert klassieke real life spelopdrachten met opdrachten op smartphones, met gps, online en met digitale fototoestellen. Het is gericht op tieners uit werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren. Met dit spel wint Jeugdwerknet het E-award 2012 in de Digitale week. Jeugdwerknet zet de inspanningen voor digitale inclusie verder. Ze nemen de samenwerking met Kom-pas vzw weer op en geven de OKAN-leerlingen uit het Gentse in 2012 een lessenreeks over ict. Samen let Lejo vzw starten ze het project Lejonline. Daarin worden 6 workshops over digitale media uitgewerkt specifiek voor jongeren in Persoonlijke OntwikkelingsTrajecten (POT – voor wie uitvalt in het deeltijds onderwijs).
 
Ook JAVI.tv ziet het subsidiebedrag voor 2010-2012 stijgen. Met die stijging wordt in de loop van het jaar 2010 een derde beroepskracht aan getrokken. Op die manier wordt enerzijds meer geïnvesteerd in de redactiewerking en wordt er gedifferentieerd gewerkt nu JAVI.tv voor het eerst redactieleden van meerdere generaties begint te hebben. De nadruk wordt sindsdien minstens even hard gelegd op het vormingsproces voor de redactieleden en het ontwikkelen van competenties, als op het produceren van jeugdwerk-tv. Anderzijds neemt JAVI.tv steeds meer videoproducties in opdracht en samenwerkingsprojecten op. In 2012 leidt dit zelfs tot een vierde JAVI.tv beroepskracht, zij het een tijdelijke halftijdse.
Dat JAVI.tv goed bezig is blijkt nog maar eens wanneer ze in 2012 met hun site de winnaar van de eerste ‘Beste Belgische website door en voor jongeren'-prijs van Childfocus worden.
 
In het kader van het opkomende thema Mediawijsheid en de ideeën rond jongerenwerking die leven bij de coördinatoren van Jeugdwerknet vzw en JAVI vzw, werken zij in 2011 in samenwerking met REC Radiocentrum en de jeugddienst van de stad Gent een Mediagroeilijn uit. Op basis daarvan starten in 2012 twee experimenten. Het eerste in de UiTtesters: een maandelijkse afspraak voor jongeren vanaf 14 jaar in Gent en Leuven om een activiteit uit de UiT-databank te testen en daar een videoreportage over te draaien. Het tweede is I@SCHOOL, een project waarin in Gent, Roeselare en Leuven telkens vier tot zes scholen met een cross mediale redactie uit hun eerste graad secundair onderwijs een blog opstarten en meedingen naar de award voor beste blog van de stad. In het project wordt zowel training voorzien voor de leerkrachten en vorming voor de leerlingen over hoe ze audio-, video en tekstreportages maken met tablets
Voor de begeleiders van jongeren in het jeugdwerk, onderwijs en de bibliotheeksector is Mediaraven vzw in 2012-2013 een partner met LINC vzw, Bibnet en KHLeuven binnen het mediawijsheidstrainingsproject Mediacoach.
 
Het smeden van plannen voor I@SCHOOL leidt ook tot een verdere toenadering tussen JAVI en Jeugdwerknet. De twee organisaties besluiten vanaf 2013 als één organisatie aan de slag te gaan. Op de nieuwjaarsreceptie 2012 maken ze het nieuws officieel en ze dienen een gezamenlijk jaarplan voor 2013 in bij de afdeling Jeugd. Eén jaar later, op de nieuwjaarsreceptie van 2013 wordt de nieuwe organisatie Mediaraven vzw finaal gelanceerd.