Copyright

Door informatie toe te voegen aan de websites van Mediaraven vzw, geeft u impliciet wel de toestemming aan Mediaraven om deze informatie te gebruiken en te verspreiden voor promotionele doeleinden.

Andere gebruikers kunnen de informatie (spelen, recepten, ...) op deze website gebruiken in hun jeugdwerking. Content van deze website mag overgenomen worden op andere websites mits vermelding van Mediaraven en een link naar de bronsite.

Organisaties die gebruik willen maken van content op deze websites voor publicaties van al dan niet commerciële aard, nemen best vooraf even contact op om hierover duidelijk af te stemmen.