AV & Raad van Bestuur

Mediaraven vzw wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Wij jij graag meedenken over het beleid en de toekomst van onze organisatie? Dan ben je zeker welkom op één van de vergaderingen.

De Raad van Bestuur (RvB) stuurt de grote lijnen van onze organisatie en het financieel en personeelsbeleid.  De RvB komt een tiental keer samen.  Soms ontstaat er een werkgroepje of is er een denkdag.
Deze enthousiastelingen zijn lid van de RvB:

  • Pieter Sellenslagh - voorzitterAlgemene Vergadering en Raad van Bestuur.
  • Patrick De Sutter - secretaris
  • Cindy De Muynck - penningmeester
  • Filip Binon - personeelsverantwoordelijke
  • Jo Baetens
  • Sebastiaan De Coninck
  • Nathalie Neyrinck
  • Tom Van de Velde


De Algemene Vergadering (AV) komt twee of drie keer per jaar samen en bespreekt allerlei formele onderwerpen met betrekking tot de vzw. De leden van de vergadering worden ook uitgenodigd op de grotere denkmomenten over de richting die onze organisatie uitmoet.